calodobowa-opieka
wykwalifikowany-personel-medyczny
rodzinna-atmosfera

Dom Seniora - Finezja Rezydencja Słońca

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy Dąbrówka

Troska o bliskich i zapewnienie im odpowiedniej opieki to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stawia przed nami życie.

Finezja – Rezydencja Słońca Oddział Dąbrówka wchodzi w skład Polskiej Grupy Medycznej MEDILIFE. Nasza Grupa ukierunkowana jest na pomoc osobom w trudnych chwilach życiowych oraz osobom wymagającym opieki medycznej, gdzie podstawą udzielanych świadczeń jest stan zdrowia Pacjenta oraz dysfunkcje, jakie mu towarzyszą.

Jesteśmy jednym z niewielu legalnie działających Domów Opieki na prawach Zakładów Opiekuńczo Lecznyczych podejmujących się świadczeń Pielęgnacyjno - Opiekuńczych.

Opiekę nad Pensjonariuszami sprawuje nasza jednstka medyczna Centrum Medyczne MEDILIFE.

Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 00000166508.

Oferowane Świadczenia:

Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób poszukujących miejca, gdzie będą mogli pogodnie spędzić złotą jesień swojego życia, jak i do osób, względem których wymagane są świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne oraz lekarskie.

Pensjonat Finezja, to jeden z pierwszych ośrodków naszej grupy oferujący całodobową opiekę nad mieszkańcami naszego Domu, gdzie udało się stworzyć miejsce dedykowane zarówno osobom poszukujacym Domy Seniora, jak i osobom poszukującym Domu Opieki.

Udało się to dzięki utworzonej na obiekcie funkcjonalności, przestrzeni oraz znakomitemu zespłowi medycznemu, w skład którego wchodzą, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, rehabilitanci, lekarze, opiekunki oraz pielęgniarki.

Pensjonat Finezja to nowoczesny ośrodek pielęgnacyjno - leczniczo – rehabilitacyjny,

w pierwszym rzędzie zapewniający wysoką jakość świadczeń medycznych przy zachowaniu hotelowego standardu usług socjalno – bytowych. Naszym nadrzędnym celem jest udzielanie świadczeń medycznych dla Pacjentów indywidualnych na rzecz zachowania, przywracania i ratowania ich zdrowia, w warunkach, które nie przywołują skojarzeń pobytu w szpitalu, czy podobnych jemu jednostkach służby zdrowia.

Jesteśmy również jedną z niewielu placówek w Polsce,

która w ramach realizowanego Programu Opieki umożliwia naszym Pensjonariuszom zaangażowanie się w życie Pensjonatu.

Jest to jeden z najważniejszych elementów naszego Programu, gdyż każdy z nas chce się czuć potrzebny, chce czuć się częścią społeczności, dla której jego głos jest ważny i dużo znaczy.

Nasi Podopieczni, przy wsparciu personelu
mogą uczestniczyć w życiu Pensjonatu inicjując:

Wydarzenia kulinarne

Wydarzenia artystyczne

Program warsztatów

Charakter ogrodu

Jesteśmy zdania, iż profesjonalna opieka zdrowotna, jak i wysoki standard udzielanych świadczeń świadczeń socjalno – bytowych jest wynikiem połączenia wysokich umiejętności kadry medycznej z przyjętym przez nas programem leczenia, każdorazowo indywidualnie dobranym do potrzeb naszych Pacjenta. Dlatego też, dla zapewnienia naszym Podopiecznym komfortu pobytu w Pensjonacie Finezja proponujemy:

 • pokoje jednoosobowe,
 • świadczenia medyczne zgodne z wynikami diagnostyki lekarskiej,
 • 24 godzinną opiekę pielęgniarską,
 • opiekę pielęgnacyjną,
 • monitorowany stan zdrowia Pacjentów,
 • system monitoringu części wspólnych obiektu,
 • pod warunkiem wyrażenia zgody osób upoważnionych, w tym Pacjenta bądź prawnych jego opiekunów, system monitoringu pokoi dedykowany osobom wymagającym ciągłej opieki,
 • system przywoływania,
 • bezprogowe rozwiązania architektoniczne,
 • terapię zajęciową,
 • zajęcia interpersonalno-integracyjne,
 • możliwość własnej aranżacji wnętrza pokoju by charakter pomieszczenia przywoływał ciepłe, znane osobie skojarzenia,
 • podstawowe zabiegi kosmetyczne,
 • domową kuchnie zgodną z wymaganą stanem zdrowia Podopiecznych zbilansowaną dietą.

Dom Seniora - Finezja Rezydencja Słońca

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy Dąbrówka

Kompetencje Grupy Medilife