Grupa Medyczna MEDILIFE

Polska Grupa Medyczna MEDILIFE utworzona została z myślą budowy rozwiązań dedykowanych osobom w trudnych chwilach życiowych oraz osobom wymagającym opieki medycznej, gdzie podstawą udzielanych świadczeń jest stan zdrowia Pacjenta oraz dysfunkcje, jakie mu towarzyszą.

W skład Grupy wchodzą Spółki podejmujące się udzielania wymaganych zadaniom im przypisanym świadczeń medycznych, Spółki o kompetencjach zarządczych odpowiedzialne za nieruchomości, na terenie których realizowane są zadania medyczne oraz podmioty związane z IT dedykowanym medycynie w szczególności rozwiązaniom e-zdrowie oraz telemedycynie. W ramach Grupy funkcjonuje również podmiot odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem Spółek Grupy w tym finansowanie nowych inwestycji oraz zarządzaniem przebiegiem ich realizacji.

Polska Grupa Medyczna MediLife:

  •  Jest Polską firmą oferującą prywatną opiekę medyczną.
  •  Interesariusze Grupy swoją działalność w Polsce rozpoczęli w 2000 roku.
  •  Podstawą działalności jest tworzenie rozwiązań dedykowanych osobom potrzebującym pomocy zarówno w zakresie zdrowia psychicznego, jak i fizycznego.
  •  Misją Grupy jest utrzymanie Pacjentów w jak najlepszym zdrowiu a usługi oferowane przez Spółki Grupy są tworzone z myślą podniesienia Pacjentom jakości ich życia.